20.5.2019

Řídit taxi může jen oprávněný řidič

Řidič taxislužby může vykonávat pouze osoba, která je držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Oprávnění řidiče taxislužby uděluje na žádost dopravní úřad příslušný podle místa bydliště. Řidič žadatel musí být starší 21 let a podle zákona spolehlivý.

Oprávnění řidiče taxislužby se vydává na 5 let ve formě průkazu řidiče taxislužby. Na průkazu musí být aktuální fotka. Průkaz řidiče taxislužby musí mít řidič vždy u sebe a na požádání cestujícího je povinen svůj doklad předložit. Kromě toho musí mít také doklad o oprávnění dopravce k podnikání nebo jeho kopii.

Řidič je povinen vydat cestujícímu doklad o přepravě obsahující předepsané náležitosti, pokud o doklad cestující požádá. V případě využití aplikace dostane zákazník tento doklad automaticky do svého zákaznického účtu, kde si jej může zkontrolovat, případně vytisknout.

Už se tedy nemusíte obávat a vždy si můžete ověřit, ze se svezete s ověřeným řidičem taxislužby.